Абрамчик Лилия Ярославовна

доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент


У 1991 г. скончыла юрыдычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы, у 1994 г. - аспiрантуру гэтага ж унiверсiтэта. 
У 2000 г. абаранiла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Правовое регулирование пособий по социальному обеспечению в Республике Беларусь» у спецыялiзаваным савеце пры Iнстытуце дзяржавы i права НАН Беларусi. Вучонае званне дацэнта прысвоена ў 2002 г.
У ГрДУ iмя Янкi Купалы працуе з 1991 г.
Асноўныя напрамкi навуковых даследаванняў – сацыяльная палiтыка дзяржавы, фiнансавая праватворчасць i правапрымяненне.