Третьяков Григорий Михайлович,
дацэнт кафедры крымінальнага права, крымінальнага працэсу і крыміналістыкі, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт.


tret
  
  Нарадзіўся ў 1983 г. у г. Гродне. У 2005 г. з адзнакай скончыў юрыдычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. У перыяд 20052008 г. вучоба ў аспірантуры пры кафедры крымінальнага працэсу і крыміналістыкі. Асноўныя накірункі навуковых даследаванняў – крыміналістычныя тэхналогіі, раследаванне злачынств, звязаных з крымінальным банкрутствам.