Авдей Анна Генриховна

 

 Кандыдат юрыдычных навук.

Скончыла з адзнакай юрыдычны факультэт установы адукацыi «Гродзенскi дзяржаўны унiверсiтэт iмя Янкi Купалы» з прысваеннем квалiфiкацыi «Юрыст». У Гродзенскiм дзяржаўным унiверсiтэце iмя Янкi Купалы працуе з 1999 г.  Cкончыла аспiрантуру Гродзенскага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы па спецыяльнасці  «12.00.06 - Аграрнае, зямельнае i прыродарэсурснае права» з прадстаўленнем дысертацыйнай работы.  У 2006 г. была абаронена дысертацыя ў Iнстытуце дзяржавы i права Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Была прысвоена навуковая ступень кандыдата юрыдычных навук. 
З 2001 г. па 2011 г. працавала на пасадзе выкладчыка і дацэнта кафедры дзяржаўнага, працоўнага i сельскагаспадарчага права юрыдычнага факультэта. 
З 2007 г. па 2010 г. з'яўлялася намеснiкам дэкана юрыдычнага факультэта па выхаваўчай i iдэалагiчнай працы. 
З 2012 г. працуе загадчыкам кафедры працоўнага і сацыяльнага права юрыдычнага факультэта.
Аўтар больш за 100 навуковых прац, у тым лiку: манаграфii; падручнiка, навучальна метадычнага комлекса, навучальных дапаможнiкаў, курса лекцый (у сааўтарстве). Асноўныя напрамкi навуковых даследаванняў – экалагiчнае праватворчасць i правапрымяненне; сацыяльнае права; міждысцыплінарныя прававыя даследаванні.

З 01.07.2018 года дацэнт кафедры грамадзянскага права і працэсу.


 Курсы, якiя выкладаюцца:

- Экалагiчнае права
- Сацыльнае права
Для магістрантаў прадугледжана выкладанне наступных дысцыплін:
- Актуальныя праблемы працоўнага права і права сацыяльнага забеспячэння;
- Арганізацыйна-прававое забеспячэнне аховы навакольнага асяроддзя;
- Прававая ахова навакольнага асяроддзя і забеспячэнне экалагічнай бяспекі ў працэсе гаспадарчай i iншай дзейнасцi;
                                                                                 - Адказнасць ў галіне аховы навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання.

Ўзнагароды, калі  прысвоены:
Падзяка Рэктара ГрДУ імя Я. Купалы (2007 г.) ;
Грамата Рэктара ГрДУ імя Я. Купалы) (2008 г.) ;
Падзяка Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь (2009 г.);
Падзяка Рэктарам ГрДУ імя Я. Купалы (2011 г.) ;
Ганаровая грамата ГрДУ імя Я.Купалы  (2012 г.) ;
Ганаровая грамата Міністэрства юстыцыі РБ ( 2013 г.)
Грамата Міністэрства адукацыі РБ  (2014 г.) ;
Ганаровая грамата Гродзенскага абласнога камітэта Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі (2015 г.)

Павышэнне кваліфікацыі, курсы, стажыроўкі, другая адукацыя:
Інстытут паслядыпломнай адукацыі ўстановы адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы" (2004 г.);
Гродзенскі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя (2011 г.);
Універсітэт Оснабрюк, Федэратыўная Рэспубліка Германія (2012 г.)
Маскоўская акадэмія эканомікі і права, Расійская Федэрація ( 2013 г.)
Універсітэт Патсдам, Федэратыўная Рэспубліка Германія (2014 г.)

Лінк Кампус Універсітэт, Рэспубліка Італія (2015 г.)
Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы" (2015 г.)