Ватыль Мікалай Віктаравіч


Новое изображение

Кандыдат палітычных навук.

У 2005 годзе скончыў дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 29» з сярэбраным медалём. У 2010 годзе скончыў з адзнакай юрыдычны факультэт установы адукацыi «Гродзенскi дзяржаўны унiверсiтэт iмя Янкi Купалы» з прысваеннем квалiфiкацыi «Юрыст».

У перыяд навучання ў універсітэце атрымліваў стыпендыю імя Ф.Скарыны. Пераможца рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў ВНУ (2010).
У 2011 годзе атрымаў стыпендыю спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў.
У 2013 годзе скончыў аспірантуру Беларускага дзяржаўнага універсітэта, датэрмінова абараніўшы кандыдацкую дысертацыю на тэму «Канцэпцыя дзяржавы ў палітычным вучэнні І.А.Ільіна», прадстаўленую на суісканне вучонай ступені кандыдата палітычных навук па спецыяльнасці 23.00.01 – тэорыя і філасофія палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі.
З 2010 года працаваў выкладчыкам-стажорам, выкладчыкам кафедры паліталогіі. З 2014 года – намеснікам начальніка Цэнтра кадравай і прававой работы ўніверсітэта. З 2016 года - кафедры працоўнага і сацыяльнага права юрыдычнага факультэта.
Аўтар больш за 40 навуковых прац, у тым ліку 7 навуковых артыкулаў, якія ўваходзяць у пералік ВАК і РІНЦ, прысвечаных тэорыя і філасофія палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі.
З 01.07.2018 года дацэнт кафедры грамадзянскага права і працэсу.

Курсы, якiя выкладаюцца:
Медыцынскае права.
Кадравая служба на прадпрыемствах.
Паліталогія.
Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы.
Працоўнае права.
Працоўнае права замежных краін.
Параўнальнае працоўнае права.
Медыцынскае права.
Кадравая служба на прадпрыемствах.
Сусветная палітыка (на англійскай мове).

Ўзнагароды, калі  прысвоены:
2014 - Падзяка рэктара ГрДУ імя Я. Купалы;
2015 - Падзяка рэктара ГрДУ імя Я. Купалы;
2015 - Грамата ГрДУ імя Я. Купалы.
Павышэнне кваліфікацыі, курсы, стажыроўкі, другая адукацыя:
Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў установы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы” па адукацыйнай праграме павышэння кваліфікацыі кіраўнікоў і спецыялістаў установы вышэйшай адукацыі па пытаннях аховы працы (2014). Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў установы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы” па адукацыйнай праграме павышэння кваліфікацыі "Англійская мова" (Модуль 3) (2016).  

Научная работа

Состоялся республиканский научный семинар « Государственно-частное партнерство:проблемы становления и развития в социальной сфере и в предпринимательстве. Проблемное поле семинара - перспективы создания правовой базы, стимулирующей развитие в Республике Беларусь механизмов государственно-частного партнерства; объекты, формы и способы государственно-частного партнерства. Подробнее