Хрысцюк Алёна ВасільеўнаIMG 0604 redy15x216
 Старшы выкладчык

У 2012 г. скончыла з адзнакай юрыдычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага унiверсiтэта імя Янкі Купалы. У 2013 г. – магістратуру гэтага ж унiверсiтэта пры кафедры працоўнага і сацыяльнага права. 
З 2013 г. навучаецца у аспірантуры па спецыяльнасці 12.00.06 - “Зямельнае права; прыродарэсурснае права; экалагічнае права; аграрнае права” на юрыдычным факультэце Гродзенскага дзяржаўнага унiверсiтэта імя Янкі Купалы.
З’яўляецца аўтарам 15 навуковых прац.
Асноўны напрамак даследавання - прававое рэгулявання кампенсацыі шкоды, нанесенай навакольнаму асяроддзю.

Научная работа

Состоялся республиканский научный семинар « Государственно-частное партнерство:проблемы становления и развития в социальной сфере и в предпринимательстве. Проблемное поле семинара - перспективы создания правовой базы, стимулирующей развитие в Республике Беларусь механизмов государственно-частного партнерства; объекты, формы и способы государственно-частного партнерства. Подробнее